• Fri. Mar 24th, 2023

Giờ Lễ Giáng Sinh 2013 Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh.

Giờ Lễ Giáng Sinh 2013
Thứ Ba – 24/12: Vọng Giáng Sinh
6g30 chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh (10′ thánh ca GS trước lễ)
9g00 đêm: Lễ Vọng Giáng Sinh (10′ thánh ca GS trước lễ)
11g30 đêm: Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh (15′ thánh ca GS trước lễ)

Thứ Tư – 25/12: Ngày Giáng Sinh
8g00 sáng: Lễ Giáng Sinh
10g00 sáng: Lễ Giáng Sinh



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *