Tết Giáp Ngọ Cộng Đồng Việt Nam Orlando 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com

Khai Mac Hội Tết Về Nguồn 2014
[SBTN – Video by Cang Nguyen]

Tet Giap Ngo CDVN Orl 2014

http://youtu.be/tl8IIHpM3Hc

SOURCE: Cang NguyenLeave a Reply

Your email address will not be published.