Phỏng Vấn Bác Sỹ Hội Tại Hội Chợ Hoa Chùa Long Vân 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com

[SBTN – Video by Cang Nguyen]

Cong Dong NVQGLBHK Orlando 1 26 2014

http://youtu.be/dbLTSlCtFxY

SOURCE: Cang NguyenLeave a Reply

Your email address will not be published.