Văn Nghệ Sân Khấu Hội Tết Về Nguồn 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & HoangDung, Vu

[Hoi Tet Ve Nguon 2014] Hội Tết Về Nguồn 2014

http://youtu.be/hABJWh-5MkI

— Hội Tết Về Nguồn
— Xuân Giáp Ngọ
— Giáo Xứ Thánh Philípphê Phan Văn Minh
— FairGround, Orlando, FL
— 25-26 Tháng 1 Năm 2014Leave a Reply

Your email address will not be published.