Rước Kiệu Tháng Hoa Kính Đức Mẹ Tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

Ruoc Kieu 5 4 14Leave a Reply

Your email address will not be published.