Cộng Đồng Người Việt tại Orlando Biểu Tình Chống Trung Quốc


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

Orl Bieu Tinh 5 24 14Leave a Reply

Your email address will not be published.