Tang Lễ Đại Tá Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

Tang Le NT Quynh 2014Leave a Reply

Your email address will not be published.