Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tân Niên 2015 Trong Thành Phố Orlando Của Tiểu Bang Florida

Sinh Hoạt Cộng Đồng Florida


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

Le Thuong Ky VNCH Tan Nien 2015 FloridaLeave a Reply

Your email address will not be published.