Kỷ Niệm 41 Năm Trận Hải Chiến Hoàng Sa

Sinh Hoạt Cộng Đồng Florida


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

LHoang Sa Truong Sa 2015Leave a Reply

Your email address will not be published.