Phóng Sự Video Clip Hội Tết Về Nguồn 2015 của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Sinh Hoạt Cộng Đồng Florida


Theo nguồn tin Kenny Nguyen trên trang mạng của youtube.com

Hoi Cho Tet In Orlando 2015Leave a Reply

Your email address will not be published.