• Fri. Mar 24th, 2023

Lớp Việt Ngữ Trong Đêm Giao Thừa Tại Chùa Báo Ân

ByadminVO

Feb 23, 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com của Van Vo


Các em trong lớp Việt Ngữ chùa Báo Ân tại Orlando, Florida.
Đêm giao thừa 02/18/2015.
Saturday February 7th, 2015.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *