• Fri. Mar 24th, 2023

Những Vũ Điệu Mùa Xuân trong Đêm Giao Thừa năm Ất Mùi tại Chùa Báo Ân

ByadminVO

Feb 25, 2015

Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com của Ponagar1


Những Vũ Điệu Mùa Xuân – Đêm Giao Thừa năm Ất Mùi tại Chùa BÁo Ân (Orlando, Florida)


Những Vũ Điệu Mùa Xuân – Do các thanh thiếu niên Lớp Việt Ngữ Chùa Báo Ân trình diễn trong đêm văn nghệ đón mừng Giao Thừa năm Ất Mùi (2015) tại Chùa Báo Ân (Orlando, Florida)


http://www.prweb.com/releases/2015/02/prweb12542297.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *