Phỏng Vấn Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Ngày 30 Tháng 4 Năm 1975

Sinh Hoạt Cộng Đồng Florida


Theo nguồn tin Cang Nguyen trên trang mạng của youtube.com

30 4 1975Leave a Reply

Your email address will not be published.