CHƯƠNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM & CẦU NGUYỆN NGÀY 30 THÁNG 4 Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


TƯỞNG NIỆM & CẦU NGUYỆN NGÀY 30 THÁNG 4

Vào lúc 6:30 chiều thứ Năm này, giáo xứ sẽ có thánh lễ cầu
nguyện cho những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự
do và cho những anh chị em đã tử nạn trên con đường tìm tự do.
Sau thánh lễ chúng ta sẽ có chầu Thánh Thể cầu nguyện cho công
lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam


  


http://www.philipminhparish.org/contents/mucvu/04-26-15.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.