• Fri. Mar 24th, 2023

Mưa Trên Phố Huế

ByadminVO

Dec 29, 2015

SOURCE: PhapVu Dance Group of youtube.comMưa Trên Phố Huế V.2 – Enchanted Hall 2015 (Vietnamese Umbrella Dance)

Enchanted Hall 2015, Đêm Ca Nhạc Dạ Vũ Gây Quỹ Cho Người Bất Hạnh 6 do Hội Từ Thiện Phụ Nữ Việt Nam tại Florida tổ chức.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *