Chương Trình “Dàn Dựng & Thu Dọn Hội Tết Về Nguồn 2016” Tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Thứ Năm ngày 28-1-2016 08:00: Nhân sự có mặt tại Giáo Xứ – chất vật liệu lên các xe chuyên chở và trailers 10:00: Có mặt tại Fairground – dựng … Read More

Vietnamese Hot Coffee Fundraiser

Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Vasa At Ucf SOURCE: Vietnamese American of Central Florida http://www.prnewswire.com/news-releases/universal-studios-hollywood-and-tripadvisor-to-send-one-lucky-winner-and-guests-on-the-ultimate-harry-potter-trip-around-the-world-to-experience-the-wizarding-world-of-harry-potter-at-theme-parks-in-hollywood-orlando-and-japan–300206595.html