Chương Trình Thánh lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đá Tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Mừng Xuân Đinh Dậu 2017


Theo tin Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh  



Thứ Sáu, ngày 27/1: Thánh lễ Giao Thừa lúc 8:00 đêm
(Không có thánh lễ 6:30 chiều)
Sẽ lì xì cho các em bé và Lộc Thánh cho người lớn.

Thứ Bảy, ngày 28/1: Lễ Tân Niên lúc 7:30 chiều.
Đức Cha John Noonan chủ tế. Đốt pháo sau thánh lễ.
(không có thánh lễ 6:00 chiều)

Chúa Nhật, ngày 29/1: Mồng 2 Tết: cầu nguyện cho ông bà tổ tiên
Thánh lễ: 8:00 sáng, 10:00 sáng, 12:30 trưa

Thứ Hai, ngày 30/1: Mồng 3 Tết: Thánh hóa công việc
Thánh lễ: 6:30 chiều



http://www.philipminhparish.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.