Chương Trình “Xuân Đinh Dậu 2017” Tại Pine Hills Market Plaza của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida


Theo nguồn tin trên trang mạng của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida


WHAT: Tet Festival 2017

WHEN:
Saturday, January 28, 2017 from 9 AM to 7:30 PM
Sunday, January 29, 2017 from 9 AM to 6:30 PM

WHERE: Pine Hills Market Plaza, 5305 W. Colonial Drive, Orlando, FL 32808Leave a Reply

Your email address will not be published.