• Tue. Feb 7th, 2023

Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Tang 30 Tháng 04 trong Ngày 30 Tháng 04 Năm 2017

ByadminVO

Apr 29, 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida


Kính Mời
– Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo
– Quý Vị BCH/CĐVN Tiểu Bang Florida
– Quý Vị BCH/HĐĐD/CĐVN/TTFL
– Quý Vị Hội Trưởng Các Hội Đoàn – Đoàn Thể
– Quý Thân Hào Nhân Sĩ
– Đại Diện Các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí
– Toàn Thể Quý Đồng Hương

V/V Tham Dự Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Tang 30 Tháng 04
Kính thưa Quý vị

Ngày 30 Tháng 4 là ngày đại tang của Miền Nam và cũng là ngày đại tang của dân tộc. Để tưởng nhớ ngày đâu thương tang tóc này, BCH/CĐVNTT/FL sẽ tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm phối hợp biểu tình và đêm thấp nến tại:

4905 E. Colonial Drive – Orlando, FL 32825 (Parking Lot)
Ngày 30 Tháng 04 Năm 2017 vào lúc 5:30 p.m. đến 8:30 p.m.

Nhân dịp này BCH/CĐVNTTFL thành tâm kêu gọi sự hy sinh của quý đồng hương tiếp tay thu xếp thời gian tham gia thật đông đủ. Cộng đồng cũng hết lòng kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể trực tiếp hỗ trợ bằng mọi cách hiệu qủa nhất thúc giục các hội viên đến với cộng đồng.

Chúng tôi cũng thành kính kêu gọi các thân hào nhân sĩ chung tay góp sức với cộng đồng.
BCH/CĐVNTT/FL mong muốn Đại Lễ Tưởng Niệm 30-4-2017 phải là một đại lễ đông nhất, long trọng nhất, cảm động nhất và gây tiếng vang lớn nhất.

Làm được như vậy chúng ta mới biểu dương được sức mạnh của CĐVNTT/FL. Làm được như vậy chúng ta mới biểu dương được tinh thần yêu nước và chống cọng cao độ của đồng hương Orlando. Làm được như vậy chúng ta mới đánh động được lương tâm của các giới chức chính quyền âm thầm ủng hộ chúng ta. Sau cùng có như vậy chúng ta mới phần nào đền ơn những chiến sĩ vị quốc vong thân đã nằm xuống cho quê hương.

Một lần nữa trước sự hèn nhác thối nát của Cộng Sản Việt Nam, bè lũ đang lăm le bán nước cho Tàu. Trước mưu đồ bỉ ổi thôn tính Việt Nam của Trung Cọng và trước tiền đồ tổ quốc đang bên bờ vực thẳm, CĐVNTT/FL thiết tha kêu gọi mọi giới đồng hương hãy tích cực tham gia tưởng niệm biểu tình và thắp nến.

Người Việt vùng lên đi biểu tình
Biểu tình cứu nước, cứu dân mình

Trân trọng kính mời,

TM BCH/CĐVNTT/FL N/K 2016-2018
Chủ Tịch,

Nguyễn Quốc Hùng

Chương Trình:
 Lễ Khai Mạc – Rước Quân Kỳ VNCH/HK – Liên Hội Cựu Quân Nhân
 Nghi Thức Lễ Truy Điệu – Hội Tế Lễ
 CT/BCH/CĐVNTT/FL Phát Biểu – Ô. Nguyễn Quốc Hùng
 Khách Mời Phát Biểu – Quý Chủ Tịch/Hội Trưởng/Nhân Sĩ
 Tổng Biểu Tình Cùng Quý Đồng Hương – Diễu Hành
 Đêm Thấp Nến Hướng Về Quốc Nội Cầu Tự Do Cho Quê Hương


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *