Hãng Hàng Không Frontier Airlines Thông Báo bán vé máy bay giá $39 cho các Chuyến Bay Mới từ Ngày 18 Tháng 7 năm 2017 Giữa Orlando và các Thành Phố: Buffalo, Cancun, Cedar Rapids, Grand Rapids, Knoxville hay Oklahoma