Văn Nghệ Gây Qũy Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey & Irma


Theo nguồn tin trên trang mạng của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida


Theo tin Stefan Nguyen trong FB

Xin mời qúy đồng hương tham gia văn nghệ gây qũy cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey – Houston. Xin nhờ mọi người share trên FB đến bạn bè dùm và những đóng góp hoặc mua vé xin vui lòng liên lạc Nguyễn Quốc Hùng – 407-867-7408. (xem poster và tâm thư chi tiết thông tin) September 24th, 2017 at 6:00 p.m. Enchanted Night Hall.


Theo tin VNBUI trong FB

This charity dinner on Sunday 9/24/17 at Enchanted night in Orlando is to support Vietnamese community victims of hurricane Harvey and Irma.
My friends can contact me through messenger for tickets or rsvp as well.
Spread the words.
Thank you.