• Tue. Feb 7th, 2023

Chương Trình Lễ Giáng Sinh 2017 tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

ByadminVO

Dec 23, 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Chương Trình Lễ Giáng Sinh tại Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh


Chương Trình Mùa Vọng & Giáng Sinh
Chúa Nhật – 24/12/17
Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng 8 giờ 00 sáng, 10 giờ 00 sáng
Vọng Giáng Sinh – Chúa Nhật 24/12/17
Lễ Vọng Giáng Sinh 6 giờ 30 chiều, 9 giờ 00 chiều (10′ Thánh ca GS trước lễ)
Lễ Nữa Đêm Giáng Sinh 11 giờ 30 đêm (15′ Thánh ca GS trước lễ)
Ngày Giáng Sinh – Thứ Hai 25/12/17
Lễ Giáng Sinh 8 giờ 00 sáng, 10 giờ 00 sáng, 12 giờ 30 trưa
Ngày Đầu Năm – Thứ Hai 01/01/18
Lễ Đức Maria 8 giờ 00 sáng, 10 giờ 00 sánghttp://www.philipminhparish.org