Chương Trình Lễ Phục Sinh và buổi Tìm Trứng Phục Sinh 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Chương Trình Lễ Phục Sinh và buổi Tìm Trứng Phục Sinh 2018


HỨ SÁU TUẦN THÁNH – 30/3
(Ăn chay và kiêng thịt)
Đàng Thánh Giá lúc 3:00 chiều Nghi Lễ Tưởng Niệm
Cuộc Khổ Nạn Chúa: 7:30 chiều
THỨ BẢY VỌNG PHỤC SINH – 31/3
Thánh lễ Vọng lúc 8:00 đêm
(Không có thánh lễ 6:00 chiều)
CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 01/4
Thánh lễ:
8:00, 10:00 sáng, và 12:30 trưa Easter Egg Hunt
sau thánh lễ 10:00 sáng


BUỔI VUI CHƠI TÌM TRỨNG PHỤC SINH Easter Egg Hunt
Để mừng lễ Phục Sinh, Giáo xứ và Nhóm Giới Trẻ sẽ tổ chức một buổi Tìm Trứng Phục Sinh cho các em nhỏ. Chi tiết như sau: Ngày: Lễ Phục Sinh, Chúa Nhật ngày 01/4/2018
Thời giờ: sau lễ 10:00 sáng
Địa điểm: Phía trước thánh đường.
Mời các em đến chung vui và đem theo giỏ đựng trứng.
To celebrate Easter, the parish and the Youth Group will host an Easter Egg Hunt at our parish for the children. Details are as follows:
Date: Easter Sunday, April 1, 2018
Time: after the 10:00 morning Mass
Place: In front of the church
Come and enjoy! Bring your own basket, too.