Thư mời dự lễ Công Bố Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Phán Quyết Tòa Trọng Tài Quốc Tế về Biển Đông


Theo nguồn tin trên trang mạng của Đỗ Văn Hội

Kính gửi đến quý Vị để kính tường và kính mời tham dự và phổ biến rộng rãi. Đa tạ. ĐVH