• Tue. Feb 7th, 2023

Quận Cam trong tiểu bang Florida tổ chức Hội thảo và tìm hiểu về quy trình phát triển đất đai

ByadminVO

Dec 16, 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Cam trong tiểu bang Florida

14 Tháng Mười Hai, 2018
Doreen Overstreet, Senior Public Information Officer, Orange County Government
Email: Doreen.Overstreet@ocfl.net
Điện thoại: 407-836-5301

Orange County tổ chức Hội thảo Học viện Công dân Planner

Hội thảo Học viện Công dân Planner về Khái niệm cơ bản về quy hoạch sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ tối tại 450 E. South Street ở Khu thương mại Orlando. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các khu chung cư được xây dựng ở một số nơi nhất định? Làm thế nào để chúng ta xác định nơi công viên và trường học nên đi? Hãy đến hội thảo này và tìm hiểu về quy trình phát triển đất đai của Quận Cam bằng các bài tập nhập vai và Bản đồ tương tác của Quận Cam.

Sự kiện này miễn phí và mở cửa cho công chúng, nhưng không gian có hạn, vì vậy vui lòng bảo đảm vé MIỄN PHÍ của bạn bằng cách đi đến Trang đăng ký Eventbrite tại www.ocfl.net/CitizenPlannerAcademy.

KHI: Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019
9 giờ sáng – 12 giờ đêm

Ở ĐÂU: 450 E. Phố Nam
Trung tâm hoạt động nội bộ của Quận Cam 1
Trung tâm thành phố Orlando, FL 32801

Bãi đậu xe là miễn phí.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi Marthaly Irizarry theo số 407-836-2934 hoặc email Marthaly.Irizarry@ocfl.net.


14 December, 2018
Doreen Overstreet, Senior Public Information Officer, Orange County Government
Email: Doreen.Overstreet@ocfl.net
Phone: 407-836-5301

Orange County Government to Host Citizen Planner Academy Workshop

A Citizen Planner Academy Workshop on Planning Basics will be held on Saturday, Jan. 19, 2019 from 9 a.m. to 12 p.m. at 450 E. South Street in Downtown Orlando. Have you ever wondered why apartment complexes are built in certain places? How do we determine where parks and schools should go? Come to this workshop and learn about the Orange County land development process using role-playing exercises and Orange County’s Interactive Map.

The event is complimentary and open to the public, but space is limited, so please secure your FREE tickets by going to the Eventbrite Registration Page at www.ocfl.net/CitizenPlannerAcademy.

WHEN: Saturday, Jan. 19, 2019
9 a.m. – 12 p.m.

WHERE: 450 E. South Street
Orange County’s Internal Operation Center 1
Downtown Orlando, FL 32801

Parking is complimentary.

For more information, call Marthaly Irizarry at 407-836-2934 or email Marthaly.Irizarry@ocfl.net.


Orange County Government to Host Citizen Planner Academy Workshop