Chương Trình Văn Nghệ, Lễ Đêm Giao Thừa và Tết Kỷ Hợi 2019 tại Chùa Báo Ân


Theo tin Chùa Báo Ân

Chương Trình Tết Kỷ Hợi/
Lunar New Year’s Eve Celebration🧧🎊
Monday, 2/4/2019
7 PM Prayer ceremony followed by Lion Dance
8 PM Lunar New Year’s Eve Concert Program


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Bao An Buddhist Temple