• Wed. Feb 1st, 2023

Chương Trình Văn Nghệ, Lễ Đêm Giao Thừa và Tết Kỷ Hợi 2019 tại Chùa Báo Ân

ByadminVO

Jan 29, 2019


Theo tin Chùa Báo Ân

Chương Trình Tết Kỷ Hợi/
Lunar New Year’s Eve Celebration🧧🎊
Monday, 2/4/2019
7 PM Prayer ceremony followed by Lion Dance
8 PM Lunar New Year’s Eve Concert Program


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Bao An Buddhist Temple