• Fri. Mar 24th, 2023

Tet Festival 2019 by Vietnam Community of Central Florida

ByadminVO

Feb 13, 2019


Theo nguồn tin trên trang mạng của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida


WHAT: Tet Festival 2019
Tết Kỷ Hợi 2019 do Cộng Đồng VNTT/Florida
Chương Trình “Tết Kỷ Hợi 2019” Tại Central Florida Fairgrounds của Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida
WHEN:
Saturday, February 16, 2019 from 10:30 AM to 7 PM
Sunday, February 17, 2019 from 11 AM to 6 PM

WHERE: Central Florida Fairgrounds, 4603 W. Colonial Drive, Orlando, FL 32808

FREE ADMISSION & FREE PARKING