Florida Community Care and Its Parent Company Independent Living Systems Đang thu tiền và quyên góp để ủng hộ quần đảo Bahamas cũng như người di tản do hậu quả của cơn bão Dorian

Theo nguồn tin Florida Community Care/Independent Living Systems trên trang mạng của prnewswire.com Florida Community Care and Its Parent Company Independent Living Systems Are Collecting Donations to Support the Bahamas … Read More

Orlando Health Phát động Chiến dịch gây quỹ quốc tế để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ bão Dorian cho Bahamian

Theo nguồn tin Orlando Health trên trang mạng của prnewswire.com Orlando Health Launches International Fundraising Campaign To Aid in Bahamian Hurricane Relief Efforts ORLANDO, Fla., Sept. 5, 2019 /PRNewswire/ — … Read More

Thành phố Orlando Cập nhật Thông tin mới nhất sau cơn bão Dorian # 6 cho các văn phòng và dịch vụ không thiết yếu của thành phố trở lại hoạt động bình thường vào Thứ Năm ngày 5 tháng 9 năm 2019

Theo nguồn tin trên trang mạng của orlando.gov Hurricane Dorian Update #6 Last updated on September 04, 2019 September 4, 2019 – ORLANDO, FL – The City of Orlando has … Read More

Phi trường quốc tế Orlando sẽ tiếp tục hoạt động vào thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019.

Theo nguồn tin Greater Orlando Aviation Authority của prnewswire.com August 31, 2019 ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT LIFTING PLANNED CLOSURE FOR MONDAY PRESS RELEASE Based upon updated Hurricane Dorian forecasts, in conjunction … Read More