Chương Trình “Hội Tết Về Nguồn 2020” Tại Central Florida Fairground của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Mừng Xuân CANH TÝ 2020

Theo tin Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh   Posted by TET Festival – Hoi Tet Ve Nguon on Friday, December 20, 2019 Chương Trình Hội Tết Về Nguồn Mừng … Read More