Chương Trình Văn Nghệ, Lễ Đêm Giao Thừa và Tết Canh Tý 2020 tại Chùa Báo Ân


Theo tin Chùa Báo Ân

🎊🧧Chương Trình Tết Canh Tý/
Lunar New Year’s Eve Celebration🧧🎊
Friday, 1/24/2020
7 PM Prayer ceremony followed by Lion Dance
8 PM Lunar New Year’s Eve Concert Program


Theo nguồn tin trên trang mạng facebook.com của Chua Bao An Buddhist TempleLeave a Reply

Your email address will not be published.