• Fri. Mar 24th, 2023

Walt Disney World Resort ra Thông Báo Tạm Thời Đóng Cửa các công viên giải trí, khách sạn, và Disney Springs

ByadminVO

Mar 16, 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Walt Disney World Resort

Walt Disney World Resort Tạm Thời Đóng Cửa
Theo hướng dẫn của tiểu bang Florida và liên bang hoa kỳ và hết sức thận trọng, các công viên giải trí Walt Disney World sẽ đóng cửa cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các khách sạn nghỉ dưỡng sẽ đóng cửa lúc 5:00 PM ngày 20 tháng 3 năm 2020. Disney Springs sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020.


English source: Walt Disney World Resort
“Temporary Closures at Walt Disney World Resort
In line with state and federal guidance and in an abundance of caution, Walt Disney World theme parks are closed through March 31. Resort hotels will close at 5:00 PM on March 20. Disney Springs will close beginning March 17. ”Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *