• Fri. Mar 24th, 2023

Thống đốc Ron DeSantis ra Lệnh “stay-at-home” vào vào thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2020 yêu cầu gần 21 triệu cư dân toàn tiểu bang Florida ở nhà 30 ngày vì COVID-19

ByadminVO

Apr 1, 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của Florida Governor Ron DeSantis

Thống đốc Ron DeSantis ra Lệnh “stay-at-home ” vào vào thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2020 yêu cầu gần 21 triệu cư dân toàn tiểu bang Florida ở nhà 30 ngày

Apr. 1, 2020

Executive Order Number 20-91 Executive Order re: Emergency Management – COVID-19 – Essential Services and Activities During COVID-19 Emergency

https://www.facebook.com/GovRonDeSantis/videos/2613069078975042/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *