Phiên đấu giá lớn ở Orlando 2021 của Ritchie Bros. sẽ diễn ra trực tuyến 100% từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 2 năm 2021


Theo nguồn tin Ritchie Bros. trên trang mạng của prnewswire.com.


Phiên đấu giá Orlando 2021 của Ritchie Bros. sẽ diễn ra trực tuyến 100% để cung cấp sự chắc chắn trong những thời điểm không chắc chắn

Lưu lượng truy cập web đã tăng 35% và đăng ký người đặt giá thầu trực tuyến tăng 71% vào năm 2020

ORLANDO, Florida
Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Tại chỗ hoặc trực tuyến, bạn có thể tin tưởng vào Ritchie Bros. để cung cấp phiên đấu giá toàn cầu hàng đầu của ngành thiết bị vào mỗi tháng Hai tại Orlando, FL. Trong hơn 60 năm, công ty đã là một nhà đổi mới và vào năm 2021, Ritchie Bros. sẽ tiến hành đấu giá trực tuyến 100% trực tuyến đầu tiên ở Orlando, với các dịch vụ khách hàng hoàn toàn mới. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 15 – 20/02/2021.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​nhu cầu trực tuyến kỷ lục và giá cả mạnh mẽ, với lưu lượng truy cập web tăng 35% và đăng ký trực tuyến tăng 71%”, Kari Taylor nói (Chủ tịch, Bộ phận Bán hàng Bắc Mỹ, Ritchie Bros). “Các trường hợp COVID-19 đang tăng lên trong phần lớn Hoa Kỳ và trong 10 tháng qua, chúng tôi đã chứng minh khả năng mang lại kết quả tuyệt vời như nhau với các cuộc đấu giá trực tuyến 100%. Bằng cách sử dụng trực tuyến hoàn toàn, chúng tôi có thể tận dụng các công cụ tiếp thị kỹ thuật số mới để cung cấp cho người bán sự chắc chắn trong những thời điểm không chắc chắn. ”

Vào năm 2020 thì Ritchie Bros. đã chứng kiến ​​lưu lượng truy cập trang web tăng 35% lên 27+ triệu lượt truy cập trong khi lượt đăng ký của người đặt giá thầu tăng 71% lên 817.000+ lượt đăng ký. Sau khi trực tuyến thì người mua vô cùng tích cực theo dõi hơn 680.000 mặt hàng và đặt 300.000+ Giá thầu ưu tiên. Tính đến ngày hôm nay thì Ritchie Bros. đã có những người mua trực tuyến được chấp thuận với sức mua hơn 50 tỷ đồng Đô la Mỹ.

“Trang web đấu giá Orlando của chúng tôi sẽ vẫn mở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra người và nhu cầu thiết bị tại chỗ,” Bà Taylor nói. “Phiên đấu giá lớn ở Orlando của chúng tôi sẽ lại có ‘Tùy chọn bán ảo’ cũng như các cải tiến mới sẽ mang lại lợi ích hơn nữa cho cả người mua và người bán — bao gồm kiểm tra video trên một số danh mục tài sản, PriorityBid sẽ mở sớm hơn đáng kể để tăng sự thuận tiện cho khách hàng và nâng cao tính năng động đặt giá thầu cho tất cả các mặt hàng Đấu giá theo thời gian. Tại chỗ hoặc trực tuyến thì quý vị có thể tin tưởng vào Ritchie Bros. để thực hiện một cuộc đấu giá không giống ai. ”

Cuộc đấu giá hàng năm Ritchie Bros. của ở Orlando tháng 2 có hơn 200 mẫu Anh để trưng bày thiết bị. Sự kiện tháng 2 năm 2020 giới thiệu hơn 13.000+ hạng mục thiết bị và thu hút hơn 18.000 nhà thầu từ 85 quốc gia.

Các công ty và cá nhân muốn bán thiết bị và xe tải trong phiên đấu giá Orlando vào tháng 2 năm 2021 nên liên lạc với đại diện bán hàng tại địa phương của họ hoặc liên lạc trực tiếp với trang Orlando theo số +1.855.894.9533. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập rbauction.com/orlando2021.


Ritchie Bros. Orlando 2021 auction goes 100% online to provide certainty in uncertain times

Web traffic has increased 35% and online bidder registrations are up 71% in 2020

ORLANDO, Fla., Dec. 14, 2020 /PRNewswire/ – Onsite or online, you can count on Ritchie Bros. to deliver the equipment industry’s premier global auction each and every February in Orlando, FL. For more than 60 years, the company has been an innovator, and in 2021 Ritchie Bros. will conduct its first ever 100% online Orlando mega auction, with brand new customer services. The auction will be held on February 15 – 20, 2021.

“We are witnessing record online demand and strong pricing, with web traffic up 35 percent and online registrations up 71 percent,” said Kari Taylor, President, North American Sales, Ritchie Bros. “COVID-19 cases are on the rise in much of the United States and over the last 10 months we have proven our ability to deliver the same great results with 100% online auctions. By going all online we have been able to leverage new digital marketing tools to provide sellers certainty in uncertain times.”

In 2020 Ritchie Bros. has seen website traffic increase by 35% to 27+ million visits, while bidder registrations are up 71% to 817,000+ registrations. Once online, buyers are extremely active, watchlisting more than 680,000+ items and making 300,000+ PriorityBids. As of today, Ritchie Bros. has online buyers approved with more than $50 billion in purchasing power.

“Our Orlando auction site will still be open to facilitate in person inspections and onsite equipment needs,” said Ms. Taylor. “Our Orlando mega auction will again feature a ‘Virtual Selling Option’, as well as new enhancements that will further benefit both buyers and sellers—including video inspections on several asset categories, PriorityBid will open significantly earlier for increased customer convenience, and enhanced dynamic bidding for all Timed Auction items. Onsite or online, you can count on Ritchie Bros. to deliver an auction like no other.”

Ritchie Bros.’ annual February Orlando auction features more than 200 acres for equipment display. The February 2020 event featured more than 13,000+ equipment items and attracted 18,000+ bidders from 85 countries.

Companies and individuals looking to sell equipment and trucks in the February 2021 Orlando auction should contact their local sales representative or contact the Orlando site directly at +1.855.894.9533. For more information, visit rbauction.com/orlando2021.

About Ritchie Bros.:

Established in 1958, Ritchie Bros. (NYSE and TSX: RBA) is a global asset management and disposition company, offering customers end-to-end solutions for buying and selling used heavy equipment, trucks and other assets. Operating in a number of sectors, including construction, transportation, agriculture, energy, oil and gas, mining, and forestry, the company’s selling channels include: Ritchie Bros. Auctioneers, the world’s largest industrial auctioneer offers live auction events with online bidding; IronPlanet, an online marketplace with featured weekly auctions and providing the exclusive IronClad Assurance® equipment condition certification; Marketplace-E, a controlled marketplace offering multiple price and timing options; Mascus, a leading European online equipment listing service; and Ritchie Bros. Private Treaty, offering privately negotiated sales. The company’s suite of multichannel sales solutions also includes Ritchie Bros. Asset Solutions, a complete end-to-end asset management and disposition system. Ritchie Bros. also offers sector-specific solutions including GovPlanet, TruckPlanet, and Kruse Energy, plus equipment financing and leasing through Ritchie Bros. Financial Services. For more information about Ritchie Bros., visit RitchieBros.com.

Photos and video for embedding in media stories are available at rbauction.com/media.

SOURCE Ritchie Bros.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


https://www.prnewswire.com/news-releases/ritchie-bros-orlando-2021-auction-goes-100-online-to-provide-certainty-in-uncertain-times-301191973.html