Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Tân Sửu 2021 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida


Theo nguồn tintrên trang mạng của Philiphe Phan Van Minh

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

Thứ Năm, ngày 11/2: ngày 30 Tết – Thánh lễ Giao Thừa lúc 7:30 PM (Trực Tuyến) Sau thánh lễ: lì xì cho các trẻ em 16 tuổi trở xuống và lộc thánh cho mọi người.

Thứ Sáu, 12/2:
Thánh Lễ Tân Niên lúc 7:30 PM (Trực Tuyến) với Đức cha Noonan – cầu bình an cho Năm Mới. Sau thánh lễ: lộc thánh cho mọi người. Đốt pháo mừng Xuân.

Thứ Bảy, ngày 13/2: Mồng Hai Tết –
Thánh lễ lúc 9:00 AM – kính nhớ ông bà tổ tiên
Thánh lễ Vọng Chúa Nhật lúc 6:00 PM

Chúa Nhật, ngày 14/2: Mồng Ba Tết –
Thánh lễ lúc 8:00 AM, 10:00 AM, 12:30 PM Thánh hóa công việc

LƯU Ý: Vì vẫn phải tuân giữ quy luật khoảng cách và mang khẩu trang, cho nên chỗ trong nhà thờ bị giới hạn. Nếu nhà thờ đã đầy, chúng tôi sẽ phải yêu cầu quý ông bà và anh chị em tham dự thánh lễ ở phía ngoài trước thánh đường. Xin thông cảm cho chúng tôi. Xin cám ơn. Thánh lễ Giao Thừa và Tân Niên sẽ được trực tuyến qua FaceBook và YouTube.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


http://philipminhparish.org/