• Tue. Feb 7th, 2023

Chương Trình Thánh lễ ngày đầu Năm mới 2023 tại Giáo Xứ Philiphe Phan Van Minh trong thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida

ByadminVO

Dec 28, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Philiphe Phan Van Minh

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM
Thứ Sáu – 30/12: Lễ Thánh Gia lúc 6:30 PM
Thứ Bảy – 31/12/2022:
6 giờ 00 chiều: Lễ Vọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
Chầu Thánh Thể sau Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa
Chúa Nhật – 01/01/2023: Ngày Đầu Năm 8:00 sáng: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
10:00 sáng: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
12:30 trưa: Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên ChúaNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


http://philipminhparish.org/