Bài diễn văn tiếng Anh của bà Stephanie Dang Murphy trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ ngày 26 tháng 7 tại Philadelphia

SOURCE: 2016 Democratic National Convention Committee Remarks as Prepared for Delivery by Democratic Women of the U.S. House of Representatives Democratic National Convention Tuesday, July 26, 2016 Rep. Stephanie Murphy … Read More

Thomas Polgar

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng Thomas Polgar, CIA official during the fall of Saigon, dies By Matt Schudel The Washington Post http://www.washingtonpost.com/national/thomas-polgar-cia-official-during-the-fall-of-saigon-dies/2014/03/31/f11d6f36-b6a5-11e3-a7c6-70cf2db17781_story.html The man who said good-bye … Read More