Địa điểm drive-through thử nghiệm COVID-19 với sự hợp tác giữa Aventus Biolabs và trường đại học University of Central Florida trong Quận Orange ở tiểu bang Florida sẽ mở tại Garage A của UCF vào Thứ Hai ngày 6 tháng 4 năm 2020

Theo nguồn tin Quận Orange trong tiểu bang Florida và UCF Địa điểm thử nghiệm ở Central Florida hợp tác với Aventus Biolabs Chỉ bằng cách hẹn. | Mở cửa … Read More

Thống đốc Ron DeSantis ra Lệnh cho The National Guard vào ngày 27 tháng 3 năm 2020 yêu cầu khách du lịch từ khu Tri-State New York Louisiana tự cách ly trong 14 ngày qua các trạm kiểm soát dọc theo các đường cùng với tại phi trường quốc tế Palm Beach và Sân bay quốc tế Ft. Myers

Theo nguồn tin trên trang mạng của orlando.gov Lệnh điều hành số 20-86 Lệnh điều hành lại: Quản lý khẩn cấp – COVID-19 – Yêu cầu bổ sung của một … Read More

Thị trưởng thành phố Orlando Buddy Dyer và Thị trưởng Quận Orange Jerry L. Deming ra Thông Báo sẽ đóng cửa các cơ sở của thành phố vào thứ Sáu ngày 20 tháng 3 nhưng công viên Leu Gardens và Dubsdread Golf Course sẽ vẫn mở cửa và sẽ tiếp tục cung cấp hơn 290 dịch vụ qua trang Orlando.gov khi đối phó với đại dịch COVID-19

Thị trưởng thành phố Orlando Buddy Dyer và Thị trưởng Quận Orange Jerry L. Deming ra Thông Báo sẽ đóng cửa các cơ sở của thành phố vào thứ Sáu … Read More

Theo nghiên cứu của CompareCards khi đã xem xét dữ liệu năm 2018 cho 100 phi trường lớn tìm thấy các phi trường hay sân bay ở Denver, Orlando và Colorado Springs có các chuyến bay đông người nhất

Theo nguồn tin trên trang mạng của CompareCards or prnewswire.com CompareCards Ranks Airports with the Most and Least Crowded Flights Study finds airports in Denver, Orlando and Colorado Springs have … Read More

OpenTable Xếp Nhà Hàng Bull & Bear Steakhouse – Orlando, Florida Trong Danh Sách 100 Nhà Hàng Ngon nhất Nước Mỹ Năm 2019

OpenTable Xếp Nhà Hàng Bull & Bear Steakhouse – Orlando, Florida Trong Danh Sách 100 Nhà Hàng Ngon nhất Nước Mỹ Năm 2019 Theo nguồn tin trên trang mạng của … Read More