• Sat. Apr 1st, 2023

Edward “Juan” Lynum

  • Home
  • Cuộc Bầu Cử Runoff Giữa Regina Hill Và Edward “Juan” Lynum Cho Ủy Ban Quận 5 Thành Phố Orlando Trong Thứ Ba Ngày 6 Tháng 5

Cuộc Bầu Cử Runoff Giữa Regina Hill Và Edward “Juan” Lynum Cho Ủy Ban Quận 5 Thành Phố Orlando Trong Thứ Ba Ngày 6 Tháng 5

Theo nguồn tin trên trang mạng của cityoforlando.net City Commission District 5 Runoff Election Scheduled for Tuesday, May 6 ORLANDO (CityofOrlando.net) – A runoff election will take place on Tuesday,…