• Sat. Apr 1st, 2023

Hình Ảnh

  • Home
  • Thánh lễ kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu

Thánh lễ kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Đức cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, cha chánh xứ, thầy sáu, cha khách, với mẹ và con.…