Vé Số Hội Tết Về Nguồn 2014 – Giáo Xứ Thánh Philiphe Phan Văn Minh Orlando Florida

Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando Ve So Hoi Tet ve Nguon 2014 – Giao xu Thanh Philiphe Phan … Read More

Hội Tết Về Nguồn 2014 – Giáo Xứ Thánh Philiphe Phan Văn Minh Orlando Florida

Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando Vietnamese New Year Tet Festival – Saturday, January 25 & Sunday, January 26 … Read More