• Mon. Mar 20th, 2023

Hội Tết Về Nguồn 2016

  • Home
  • Hội Tết Về Nguồn 2016 tại Central Florida Fairground trong ngày Thứ Bảy 30/1 và Chúa Nhật 31/1/2016

Hội Tết Về Nguồn 2016 tại Central Florida Fairground trong ngày Thứ Bảy 30/1 và Chúa Nhật 31/1/2016

Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh HỘI TẾT VỀ NGUỒN XXIV Mừng Xuân Bính Thân 2016 Central Florida Fairground Thứ Bảy, ngày…