• Sat. Apr 1st, 2023

Hội Tết Về Nguồn XXII

  • Home
  • HỘI TẾT VỀ NGUỒN 2014

HỘI TẾT VỀ NGUỒN 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando trong bản tin Giáo Xứ CẦN NHÂN LỰC GIÚP BAN ẨM THỰC HỘI TẾT VỀ…