Đọc Giả Orlando Magazine Xếp Pho 88, Little Saigon, Pho Vinh Trong Danh Sách Nhà Hàng Việt Ngon Năm 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng của Orlando Magazine 2014 Dining Awards http://www.orlandomagazine.com/Orlando-Magazine/May-2014/2014-Dining-Awards/ BEST VIETNAMESE 1. Pho 88 ADDRESS: 730 N Mills Ave, Orlando, FL 32803 PHONE: (407) 897-3488 WEB: … Read More