• Sat. Apr 1st, 2023

Stephanie Dang Murphy

  • Home
  • Bài diễn văn tiếng Anh của bà Stephanie Dang Murphy trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ ngày 26 tháng 7 tại Philadelphia

Bài diễn văn tiếng Anh của bà Stephanie Dang Murphy trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ Mỹ ngày 26 tháng 7 tại Philadelphia

SOURCE: 2016 Democratic National Convention Committee Remarks as Prepared for Delivery by Democratic Women of the U.S. House of Representatives Democratic National Convention Tuesday, July 26, 2016 Rep. Stephanie Murphy…