• Sat. Apr 1st, 2023

Tết

  • Home
  • Các Ngày Thánh Lễ Mừng Tết Giáp Ngọ 2014 Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Các Ngày Thánh Lễ Mừng Tết Giáp Ngọ 2014 Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh

Theo nguồn tin tiếng Anh của Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Chương Trình Lễ Đầu Năm Dương Lịch 2014 Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh Thứ Năm,…