• Mon. Mar 20th, 2023

Thánh Ca Giáng Sinh 2013

  • Home
  • Thánh Ca Giáng Sinh 2013 “Ánh Sao Bê-Lem” tại GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando FL

Thánh Ca Giáng Sinh 2013 “Ánh Sao Bê-Lem” tại GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando FL

Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando Đêm Bình An by Ca Đoàn Cêcilia GĐ Thánh Phaolô Daytona Beach, FL.…