• Sat. Apr 1st, 2023

Thủy Lowe

  • Home
  • Val Demmings đang dẫn trước Thuy Lowe [Live] những kết quả kiểm phiếu đầu tiên cho dân biểu Hoa Kỳ cho Ðịa Hạt 10 của Florida

Val Demmings đang dẫn trước Thuy Lowe [Live] những kết quả kiểm phiếu đầu tiên cho dân biểu Hoa Kỳ cho Ðịa Hạt 10 của Florida

Theo nguồn tin Florida Department of State Division of Elections

Thuy Lowe khai trương văn phòng Vận động bầu cử chức dân biểu Hoa Kỳ cho Ðịa Hạt 10 của Florida vào Thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2016 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối

Theo tin Thuy Lowe WHAT: Campaign Open House WHEN: Wednesday, September 7, 2016 from 6 PM to 8PM WHERE: 5979 Vineland Road, Orlando, FL 32819 EMAIL: thuylowe2016@gmail.com REGISTER: https://www.eventbrite.com/e/campaign-open-house-tickets-27366790808 http://thuylowe2016.com/

Thủy Lowe chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử Dân biểu Quốc hội tại khu/địa hạt 10 của Florida

SOURCE: Thuy Lowe July 29 at 12:54pm · DON’T MISS OUT ON THIS GREAT EVENT. Free event. Donations are appreciated. You must RSVP at www.loweforcongress.eventbrite.com to attend. Visit us at:…