Thuy Lowe khai trương văn phòng Vận động bầu cử chức dân biểu Hoa Kỳ cho Ðịa Hạt 10 của Florida vào Thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2016 từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối

Theo tin Thuy Lowe WHAT: Campaign Open House WHEN: Wednesday, September 7, 2016 from 6 PM to 8PM WHERE: 5979 Vineland Road, Orlando, FL 32819 EMAIL: thuylowe2016@gmail.com REGISTER: https://www.eventbrite.com/e/campaign-open-house-tickets-27366790808 http://thuylowe2016.com/

Thủy Lowe chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu cử Dân biểu Quốc hội tại khu/địa hạt 10 của Florida

SOURCE: Thuy Lowe July 29 at 12:54pm · DON’T MISS OUT ON THIS GREAT EVENT. Free event. Donations are appreciated. You must RSVP at www.loweforcongress.eventbrite.com to attend. Visit us at: … Read More