Vé Số Hội Tết Về Nguồn 2014 – Giáo Xứ Thánh Philiphe Phan Văn Minh Orlando Florida


Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando

Ve So Hoi Tet ve Nguon 2014 – Giao xu Thanh Philiphe Phan Van Minh
Hoi tet Ve Nguon 2014 ngay 25 va 26 thang 1 nam 2014 tai Central Florida Fairground

http://youtu.be/hABJWh-5MkIComments

Leave a Reply