Thánh Ca Giáng Sinh 2013 “Ánh Sao Bê-Lem” tại GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando FL


Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando

Đêm Bình An by Ca Đoàn Cêcilia GĐ Thánh Phaolô Daytona Beach, FL. Thánh Ca Giáng Sinh 2013 “Ánh Sao Bê-Lem” tại GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh Orlando FL

http://youtu.be/Fn-9oPjqgj4Comments

Leave a Reply