Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014


Theo nguồn tin trên trang mạng YouTube.com & Van Vo

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Giáp Ngọ.
Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014 – HOA HẬU ĐĂNG QUANG!
(Saturday, Feb. 01st, 2014)
3. Cô Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhu

Á Hậu 2: 19. Cô Vũ Hoàng Anh

Á Hậu 3: 11. Cô Nguyễn Thị Như Tâm

Á Hậu 4: 17. Cô Phạm Trần Minh Thùy
Hoa Hậu Thân Thiện: 10. Cô Nguyễn Thị Mỹ Thiện

Hoa Hậu Duyên Dáng

http://youtu.be/u3Dg0FzXOE4

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Giáp Ngọ.
Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014 – Vòng TOP FIVE!
(Saturday, Feb. 01st, 2014)

3. Cô Lai Huyền Tôn Nữ Liên Nhu
12. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga
11. Cô Nguyễn Thị Như Tâm
17. Cô Phạm Trần Minh Thùy

http://youtu.be/61xAUM_T6MM

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Giáp Ngọ.
Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014 – Vòng TOP TEN!
(Saturday, Feb. 01st, 2014)

19. Cô Vũ Hoàng Anh
16. Phạm Ngọc Thúy
4. Cô Lê Ánh Hồng
8. Cô Nguyễn Thanh Mai
12. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga
17. Cô Phạm Trần Minh Thùy
10. Cô Nguyễn Thị Mỹ Thiện
9. Cô Nguyễn Thị Cúc Trâm
11. Cô Nguyễn Thị Như Tâm
3. Cô La Nguyệt Tôn Nữ Liên Nhu

http://youtu.be/raufmEA4MzA

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Giáp Ngọ.
Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014 – Phần thi áo dạ hội
(Saturday, Feb. 01st, 2014)

19. Cô Vũ Hoàng Anh
18. Cô Võ Lê Diễn Thúy
17. Cô Phạm Trần Minh Thùy
16. Cô Phạm Ngọc Thúy
15. Cô Phạm Kim Hiền
14. Cô Nguyet Anh

12. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga
11. Cô Nguyễn Thị Như Tâm
10. Cô My Thien
9. Cô Nguyễn Thị Cúc Trâm
8. Cô Nguyễn Thanh Mai

6. Cô Nguyễn Mùa Thu
5. Cô Bích Tuyền
4. Cô Lê Ánh Hồng
3. Cô La Nguyệt Tôn Nữ Liên Như
2. Cô Anh Dao

http://youtu.be/qB-Naf9B3fc

http://youtu.be/I3oh2mH_7ps

19. Miss Hoang Anh
18. Miss Diem Thuy
17. Miss Minh Thuy
16. Miss Ngoc Thuy
15. Miss Kim Hien
14. Miss Nguyet Anh

12. Miss Tuyet Nga
11. Miss Nhu Tam
10. Miss My Thien
9. Miss Cuc Tram
8. Miss Thanh Mai

6. Miss Mua Thu
5. Miss Bich Tuyen
4. Miss Anh Hong
3. Miss Lien Nhu
2. Miss Anh Dao

Miss Anh Dao

http://youtu.be/I3oh2mH_7ps

Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014 – Part 1

http://youtu.be/YNUCjDjMR8Y

Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida mừng xuân Giáp Ngọ.
Khai mạc Chương Trình Thi Hoa Hậu Phu Nhân Florida 2014.
Saturday, Feb. 1st, 2014.
Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply